ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Η μνημονιακή Ελλάδα, οι αντιστάσεις και η Αριστερά

1,00  0,70 

Κομμουνιστική Οργάνωση Ελλάδας

χρ. έκδοσης: 2012

σελ. 28

ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Η μνημονιακή Ελλάδα, οι αντιστάσεις και η Αριστερά

1,00  0,70